Sözleşmemiz

Kutlu Yayınevi olarak tüm taahhütlerimizi hukuksal zeminde sürdürmeyi sağlar ve yazarlarımızla sözleşme imzalayarak bunu resmileştiririz. Aynı zamanda bu sözleşmenin bir kopyası Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili şubesine ek formlarla birlikte teslim edilerek bandrol alınır. Böylece her kitabınız resmiyet kazanır.

Aşağıda bulunan sözleşme örneğimizde kırmızıyla belirttiğimiz yerler güncellenecek olan kısımlar olup, yazarın istekleri doğrultusunda ek maddeler de eklenebilmektedir.

TELİF HAKLARI SÖZLEŞMESİ

Sayı: xx
Tarih: xx/xx/2018

İşbu sözleşme, yayıncı KUTLU YAYINEVİ ile yazar XXX arasında imzalanmaktadır. Taraflar, aşağıda yazan koşulları kabul etmektedirler.

1. Sözleşmenin süresi 1 yıldır. 1 (bir) yıl sonra yazar eserin yayın hakkı dahil tüm telif haklarının sahibi olacaktır. Yayınevi hak iddia edemez. Yayıncı yeniden yayımlamak isterse, sözleşme yenilemek durumundadır.
2. Taraflar işbu sözleşme ile http://kutluyayinevi.com/kitap-basim-ucretleri/ adresinde yer alan “XXX” paket seçeneği üzerinden anlaşmışlardır.
3. Yazar yazmış olduları XXX adlı yapıtının basım, dağıtım, satış ve tanıtım haklarını yayıncı Kutlu Yayınevine bırakmaktadır.
4. Sözleşme imzalandıktan sonraki 3 (üç) ay içerisinde kitap/betik yayımlanmalıdır. Yayımlanmadığı durumda sözleşme geçersiz sayılır. Sözleşme imzalandıktan sonra, yazarın yapıtıyla ilgili tüm belgeleri yayınevine ulaştırmasının ardından en geç 3 (üç) ay içerisinde yayıncı, yapıtı yayınlamak zorundadır. Yayıncı mücbir sebepler ve Yazardan kaynaklanan gecikmeler dışında, keyfi olarak eseri yayınlamazsa Yazar 90 günlük sürenin bitiminin ardından yazılı ihtar (e-posta yoluyla) yapar ve bu ihtarın ardından onbeş gün (15) süreyle eser hala yayınlanmamışsa sözleşmeyi iptal edip tüm ödemelerini eksiksiz biçimde geri alır. Yayınevi 3. maddeye uymadığı takdirde yazardan aldığı tüm paraları iade etmekle birlikte sözleşme tutarının üçte biri (1/3) kadar para cezası ödemeyi taahhüt eder. Yine yazardan kaynaklı mağduriyet durumunda hem ortaya çıkan zarar hem de buna ek olarak sözleşme tutarının üçte biri (1/3) kadar parasını yazar, yayıncıya ödemeyi taahhüt eder.
5. Sözleşmenin imzalandığı günden başlayarak ilk 1 (bir) hafta içerisinde yazar, sözleşmenin iptali için yayıncı kuruluşa yazılı (e-posta yoluyla) başvuruda bulunmalıdır. Bu süre içinde yapılan hizmetlerin bedeli yazar tarafından yayıncıya ödendikten sonra karşılıklı feshedilecektir. Yine aynı sürede yayıncı da yazara yazılı olarak bildirmek koşulu ile sözleşmeyi fesh etme hakkında sahiptir.
6. Çalışmanın maliyeti XXX TL’dir. Maliyetlendirmenin XXX TL‘si basım giderlerine, XXX TL‘si tasarım, dizgi hizmetlerine, XXX TL‘si de depolama ve dağıtım giderlerine ve XXX TL’si editör hizmeti olarak hesaplanmıştır.
7. Kitap kapağının tasarlanmasında yeni bir tasarım istenmesi durumunda maliyetlendirme; bir örnek ve ufak revizeler olduğunda 250 TL; üç örnek ve ufak revizeler olduğunda 550 TL ve özel kapak tasarımı, yani tipografi, grafik, foto çekimi, revizeler istenildiğinde de 2500 TL üzerinden ek olarak hesaplanacaktır.
8. İş bu sözleşme ile birlikte yazar, yazmış olduğu yapıtın basım, dağıtım, satış ve tanıtım haklarını Kutlu Yayınevine vermiş bulunmaktadır. Kitabın film yapılması, tiyatroda oynanması, dizi çekilmesi, seslendirilmesi vb. durumlarda telif ücreti yazarın olacaktır. Ayrıca yazar eserini sosyal medyada yahut her türlü medya ortamında paylaşmakta özgürdür. Yayınevi bu konuda hak iddia edemez.
9. İşbu sözleşme gereği yapıt XXX adet yayımlanacaktır.
10. Basılan kitaplardan 6279 nolu Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu ve bu kanuna istinaden Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan 18.08.2012 tarih ve 28388 sayılı Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Yönetmeliği gereği İstanbul ilinde faaliyet gösteren yayıncıların yayımlamış oldukları yayınlardan 6 ayrı Derleme Kütüphanesi’ne ulaştırılmak üzere İstanbul Derleme Müdürlüğü’ne 6 adet yayın teslim etme zorunluluğu getirilmiştir. Böylece basılan kitaplardan 6 adedi Derleme Müdürlüğü’ne, 1 adedi ISBN Türkiye Ajansı’na, 2 adedi Emniyet Basın bürosuna, 2 adedi Cumhuriyet Savcılığı Basın bürosuna ve 1 adedi de yayınevimizin arşivine alınmak üzere toplam 12 adedi satış dışı tutulur.
11. Yazar, yayıncıdan varolan baskı adedini (madde 9) aşmamak koşulu ile istediği kadar kitap/bétik alabilir. Yazar, tüm kitaplar üzerinde söz sahibidir. Dolayısıyla dilediği kadarını satışa sunabilir, dilediği kadarını kendine alabilir. 10. maddede belirtilen satış dışı kitaplar bu kapsam dışında olacaktır. Kutlu Yayınevi, sözleşme devam ettiği sürece depolama giderleri için hiçbir ekstra ücret talep etmeyecektir. Yazara gönderilecek kitapların kargo bedeli kendisine aittir.
12. Kitabın basımını, ISBN ile Kültür ve Turizm Bakanlığına kaydını, bandrol yapıştırarak özgünlüğünü korumasını ve dağıtımını yapmak yayıncının sorumluluğudur.
13. Kutlu Yayınevi, eserin bandrol satışını gösteren, Kültür Bakanlığından alınan resmi belgeleri (Bandrol Taahhütnamesi ve ISBN numarası evrakı) fotokopisini aslı ile aynıdır imzası ile yazara vermekle yükümlüdür. Bu belgeler kargo ile yazara gönderilecektir.
14. Kutlu Yayınevi, kitabın dağıtım ve satışını da üstlenmiştir. Bu bağlamda kitap satan internet sitelerinde (kitapyurdu.com, dr.com.tr…) kitabın satışını sağlayacaktır. Bu internet sitelerindeki satışların iyi olması durumunda anlaşmalı olduğu BKM, D&R gibi mağazaların raflarında yer edinecektir.
15. Kitabın dizgisi ve kapak tasarımı yayınevinin sorumluluğundadır. Yayıncı düzenlemeler konusunda yazarın onayını e-posta yoluyla almakla yükümlüdür.
16. Kitabın editöryel incelemesi yayıncının sorumluluğundadır. Editöryel düzenlemeler yazarın onayından sonra baskı işlemlerine alınacaktır.
17. Kitap satışında; satışından elde edilecek kazanç, her altı ayda bir yazarın banka hesabına ödenecektir. Kitaplar, %50 iskonto ile kitabevlerine dağıtılmakta, %10 dağıtım, %8 de KDV oranı düşmekle geriye kalan kazancı yayıncı yazarın banka hesabına ödemekle yükümlüdür.
18. İkinci ve sonraki baskılar için şartlar yeniden karşılıklı konuşularak belirlenecektir. Anlaşma sağlanamazsa yapıtın tüm telif hakları yazara geçer. Yazarın yazılı izni olmadan kitabın sonraki baskısı/baskıları yapılamaz.
19. Yayıncı, yazara kitap fuarlarına katılmayı taahhüt eder. Yayınevinin katıldığı her kitap fuarının hazırlık aşamasında Yazara da ilgili duyuruyu (e-posta yoluyla) yapar. Yazar katılmak isterse, fuar alanındaki standda yazar için imza günü düzenlenir.
20. Yayımlanacak olan kitabın teknik özellikleri aşağıdaki çizelgede belirlendiği gibidir.

Kitabın teknik özellikleri
Kitap adı: XXX
Yazar adı: XXX
Ölçüsü: 13,5 cm x 19.5 cm
Kapak özelliği : Bristol
Kapak rengi: Dış yüze, CMYK baskı (renkli)
İç sayfaların kağıdı : Enso kağıt/1. hamur/Kuşe
İç sayfa rengi: Ak, kara, renkli
Sayfa sayısı: XXX
Ciltlemesi : Amerikan ciltleme
Adedi : XXX

21. Taraflardan biri anlaşmayı bozar ve maddi, manevi zarar oluşmasına neden olursa, bu mağduriyet İstanbul mahkemelerinde dava konusu edilir; söz konusu zarar, mahkeme giderleri ile birlikte karşı tarafa ödenir.

Taraflar, xx/xx/2018 gününde yukarıda yazan 21 maddelik, 3 sayfadan oluşan sözleşmenin koşullarını kabul ve taahhüt étmektedirler.