İndirim!

A3 Metodolojisi – Dr. Cemil Tartan

44,80

Kategoriler:

Açıklama

Günümüzde çoğu işletme çalışanlarının yeteri kadar stratejik işbirliği içinde olmadıkları görülmektedir. Çoğu zaman önemli sayılacak ayrıntılara yeteri kadar önem verilmeyip çözüm olarak düşünülen uygulamalar hızlıca hayata geçirilmek istenmektedir. A3 metodolojisi işletme çalışanlarının uygulamaya konan bir projenin amacı, hedefleri ve stratejisi üzerinde aktif olarak işbirliği yapmasına olanak tanır. Süreç boyunca derinlemesine problem çözmeyi ve projenin amaçlanan hedefini en doğru şekilde karşılamasını sağlamak için gerektiği gibi ayarlamayı teşvik eder. İşletmeler A3’ün basit olması ve problem çözmekte sistematik düşüncelerin gelişimini destekleyen yalın bir araç olması nedeniyle yaygın olarak kullanmaktadırlar.