İndirim!

Beypazarı’nda Zanaatlar ve Günümüzdeki Durumu – Ayşe Buluç

Orijinal fiyat: 82,00₺.Şu andaki fiyat: 65,60₺.

Zanaatlar hakkında genel bilgilerin bulunduğu bu çalışmada Ankara’nın tarih kokan ilçelerinden biri olan Beypazarı inceleme alanı olarak seçilmiş; semercilik, dokumacılık, kunduracılık, gümüşçülük, demircilik, bakırcılık gibi zanaatlar üzerinde durulmuştur.

Beypazarı ilçesine ait bilgilere, bahsi geçen zanaatlara ve yüz yüze yapılan görüşmelerden hareketle bu zanaatların durumuna yer veren çalışma sonuç bölümüyle beraber dört ana bölümden oluşmuştur.

İlk bölümde saha araştırmasının yapıldığı Beypazarı ilçesi tanıtılmıştır.
İkinci bölümde zanaat ve zanaatların sınıflandırılması hakkında bilgiler sunulmuştur.
Üçüncü bölümdeyse Beypazarı ilçesinde var olan zanaatlar hakkında bilgiye ve zanaatkârlar ile yapılan mülakata yer verilmiştir.
Sonuç bölümündeyse zanaatkâr ustalarımızın anlattıklarından ve yapılan araştırmadan hareketle Ankara ilinin Beypazarı ilçesindeki zanaatların günümüzdeki durumu değerlendirilmiştir.

Kategoriler: