İndirim!

Börü – Mirali Seyidov

30,40

Bu eser, günümüzde konu üzerine yapılmış araştırmalardan birçok yönü ile özgünlük arz etmektedir. Bu özgünlüğün en önemli yanı araştırmanın Azerbaycan’da Sovyetlerin işgal döneminde iken Türklük bilim ve kimlik araştırmalarına uyguladığı baskıdan dolayı 30 yıl boyunca gizli kalmasındandır.

Nitekim Prof. Dr. Mirali Seyidov, o yıllarda Türk mitolojisinde ve Türk halk inancında börü/kurt motifi ile yapılan ilk çalışmalardan birini kaleme alırken bunu büyük bir gizlilik içerinde yapmak zorundaydı. Dönem itibariyle incelendiğinde görülmektedir ki bu çalışma, Azerbaycan’da Türk milletinin kimlik inşasının temelini teşkil etmesi açısından da oldukça değerlidir.

1963 yılında “Boz Kurt” adıyla yazılmış eser 1990’da yazarın oğlu Elçin Seyidov’a verilmiştir. Tarihçi Oder Alizade, Prof. Dr. Mirali Seyidov’un kaleme aldığı bu el yazmasına ulaşarak Türkiye Türkçesine aktardı. Araştırmacıların çalışmalarında kaynak olarak yararlanabilecekleri bu yapıtı yeniden gün yüzüne çıkaran yazarımızı Türkolojiye katkısından dolayı kutlarız.

Bu vesileyle merhum Seyidov’u saygı ile anarken araştırmacıların çalışmalarına derinlik sağlaması dileklerimizi sunuyoruz.

Kategoriler: