İndirim!

Dini ve Sosyal Hayatta İrfan Geleneğinin Yeniden İhyası – Dr. İhsan Kara

153,60

Açıklama

Geçmişi günümüze aynen taşımanın anlamsızlığı kadar, onu nostalji olarak görüp birikim ve tecrübelerinden yararlanmamak da doğru değildir.

Ecdadımızın her alandaki ilmî ve irfanî birikimini, günümüz dünyasının bilimsel ve teknolojik şartlarıyla harmanlayarak ortaya konulacak dini ve sosyal bir hayat tarzının, insanlığa aradığı huzur ve mutluluğu getireceğine yürekten inanıyorum.

İşte bu kitapta; ruhların bunaldığı, insanların bireyselleşerek yalnızlaştığı, mutsuz ve ruhsuz bir dünyadan; inançlı, huzurlu ve irfanî ruhla donatılmış mutlu bir dünyaya giden yolun temel taşları ele alınıyor. Çağımızda irfan geleneği ve tasavvufî hayatın dini ve sosyal hayatımızda uygulanabilirliği sorgulanarak, fikir ve düşünceler paylaşılıyor ve okurun istifadesine sunuluyor.