İndirim!

Emevî Halifesi Ömer b. Abdülazîz’in Siyasî ve Sosyal Gruplarla İlişkileri – Hatice Uluışık

73,60

Emevî iktidarı hilafeti saltanata dönüştürerek devlet yönetimini elinde tutmuş, üstelik cahileyeden kalma asabiyet taassubunu da körükleyerek Müslümanların bu yönetici sınıfa düşmanlık beslemelerine sebep olmuştur. Emevîler, İnsanların razı olmadığı bu yönetim biçimini halka zorla benimsetmek istemişler bu yolda zulmetmekten de çekinmemişlerdir.

2 yıl 5 ay hilafette kalan Ömer b. Abdüzazîz, Hulefa-i Raşidîn döneminde vaki olan ancak zamanla unutulan uygulamaları yeniden ihya etmiş, yönetime küskün olan halkın gönlünü kazanmış, zulüm ve haksızlığın yerine eşitlik ve adaleti getirerek büyük bir başarıya imza atmıştır.
Ömer b. Abdülazîz’in mensubu olduğu iktidar ailesini karşısına alma pahasına ehliyet ve liyakata önem vermesi ve ister komutan ister idareci ister köle ister asi olsun toplumun her kesimiyle konuşarak uzlaşma yoluna gitmeyi tercih etmesi toplum içinde devlete karşı güven ve itimadın yeniden ihdas olmasını sağlamıştır.

Biz bu çalışmada halkın menfaatlerini ilk planda tutan ve sosyal bir devlet olma yolunda önemli adımlar atan Ömer b. Abdülazîz’in toplumun her kesiminden olan insanlarla ilişkilerini ele alarak onun nasıl bir idareci olduğunu gözler önüne sermeye çalıştık.