İndirim!

Kıyaslama – Benchmarking – Dr. Cemil Tartan

40,00

Açıklama

İşletmeler arası rekabet son yıllarda aşırı derecede artmaktadır. İşletmeler, bu yüksek rekabet ortamında hayatta kalmak istiyorlarsa, geçmişte olduğundan daha fazla etkin olmak durumundadır. İşletmeler, herhangi bir işletme faaliyetinde veya eyleminde doğru kararlar verebilmek için performanslarının ve konumlarının farkında olmaları gerekmektedir. Toplam kalite yönetimi, balanced scorecard veya ekonomik katma değer gibi birçok performans ölçüm aracı bulunmaktadır. Ancak bir tek kıyaslama, işletme dışında yapılan bir performans ölçüm aracıdır. Elbette tüm performans ölçümleri organizasyon için önemlidir ancak kıyaslama, işletme dışında yapılması nedeniyle diğer performans ölçüm araçlarına kıyasla ekstra bir avantaja sahiptir. İşletme piyasadaki ve rakiplerine karşı pozisyonunu bilmek, izlemek, kontrol etmek ve karar vermek için bilgi almak istiyorsa kıyaslama aracına başvurması gerekmektedir.