İndirim!

Kökenler ve Göçler – İsa Kalaycı, Gökhan Kalmış

160,00

Açıklama

XXI. yüzyılda hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler göçlerin olumsuz etkilerinden kurtularak, göçü bir avantaja çevirmenin hesaplarını yapmaktadırlar. Türkiye gibi gelişmekte olan ve göç yollarının kavşağında bulunan ülkeler de göç konusuyla yakından ilgilenmekte ve meselenin yönetimine dair çaba harcamaktadırlar. “Çağlar Boyu Göç (Tarih-Kültür-Medeniyet)” isimli kitabın mütemmim cüzünü oluşturan bu eser; göç konusuna multidisipliner bir bakışla yaklaşarak meselenin etraflıca incelenmesine ve anlaşılmasına imkan vermek suretiyle bilimsel bilgiye kümülatif katkı sağlamayı amaçlamıştır.