İndirim!

Kur’an’ı Kerim’de Evrensel Ahlâk İlkeleri – Dr. Özkan Kerimoğlu

88,00

-Ahlâk nedir?

-Ahlâk ilminin konusu ve gayesi nedir?

-İçinde yaşadığımız dünyada varlığını devam ettiren dinlerin, temel ahlâk ilkeleri konusunda müntesiplerine sunduğu değerler nelerdir?

-Kutsal metinlerde yer alan ahlâki değerlerin sosyal hayatta pratiğe yansıması nasıldır?

-Evrensel ahlâk ne demektir?

-Evrensel bir ahlâk mümkün mü? gibi temel sorulara cevap bulacağınızı ümit ettiğimiz bu çalışmada müntesibi olan bütün dinlerin ahlaki öğretilerine Kur’anı’ Kerim’den hareketle yer vermeye gayret ettik.

Her toplumda “ahlâk” kavramının içine dahil edilen belli başlı prensipler vardır. Bu eserde bu temel prensipleri bulacaksınız inşallah…