İndirim!

Manevi Rehberim – Mevlânâ’nın Öğütleri ile Hastalarımıza Destek – Halime Kahraman

48,00

Açıklama

Dünya artık, Mevlâna gibi mana aleminde gönül dilini anlayan rehberlerin, insanın huzur arayışına daha orijinal, daha kalıcı ve etkili çözümler sunduğunu keşfediyor. Artık Mevlâna’yı sadece mutasavvuf, Allah dostu, düşünür ya da Batı’nın yorumu ile hümanist olarak tanımlamak onun emeğine karşılık olarak yeterli değildir. Özellikle Mesnevî gibi büyük eseri insanlığa sunduğu evrensel nasihatları ile manevi şifa kitabı olarak her dönemde gerekli ve güncel olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda temel amacımız: “Bir manevi rehber Mesnevî’nin nasihatları ve sunduğu çözümler ile nasıl ve hangi manevi destek yöntemleri geliştirebilir?” sorusuna Mesnevî’den cevaplar aramaktır.

Biz Mevlâna’nın nazarı ile nefsin eğitimini, tuzaklarından korunmanın yollarını anlamaya çalışmaktayız. Bu meyanda aklın insanın davranışlarındaki rolünü, dünyevi amaçlı kullanılan aklı ve evrensel ve uhrevi düşünceyi de kapsayan, Allah’ın sıfatlarını tanımaya (Marifetullah) götüren aklın nasıl olması gerektiğini inceledik. Aklın önünde duran, tuzaklar kuran, gönül evini işgal eden nefsi nasıl eğitebiliriz? Her insanın anlayıp kendinde uygulayabileceği, insanı akl-ı küll’e ulaştıran, ona hakiki Aşk’ı bulduran, nefis terbiyesi ve kalp tezkiyesini Mesnevî’den bir kaç hikaye ve nasihat ile anlamaya çalışacağız.