İndirim!

Şiirlerle Peygamberimizin Hayatı – Abdulkadir Turğut

49,60

İnsanlar tanımalı o yüce peygamberi
Yaşayan Kur’an idi iki cihan rehberi

Herkese örnek idi, üstün ahlak sahibi
Cömertlikte benzersiz, yok idi onun gibi

Boğazından geçmezdi ashabı aç olunca
Paylaşırdı onlarla bir yiyecek bulunca

Katiyetle kırmazdı hiç kimsenin kalbini
Gayesiydi daima razı etmek Rabb’ini

“Merhamet etmeyenler merhamet bulmaz.” derdi
Yeryüzünde adalet sağlamak idi derdi

Kategoriler: