İndirim!

Stratejı̇k İletı̇şı̇m ve Sı̇yası̇ İstı̇hbarat Bakımından Cumhurbaşkanlığı İletı̇şı̇m Başkanlığı – Onur Dikmeci

Orijinal fiyat: 82,00₺.Şu andaki fiyat: 65,60₺.

Açıklama

Stratejik İletişim, halkla ilişkiler faaliyetlerinin ötesinde propaganda, psikolojik harekât, kamu diplomasisi, lobicilik ve bu dallarla ilişkili olarak dolaylı istihbari konsepti içermektedir. Dolaylı istihbari stratejinin önemli boyutunu ise siyasi istikrarsızlıkla mücadele ve uluslararası bilgilendirme çalışmaları düzleminde Siyasi İstihbarat oluşturmaktadır.

Türkiye’de, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tesisinden sonra hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye’nin yeni dönemindeki en önemli kurumların başında gelmektedir. İletişim Başkanlığı’nın yetki ve sorumlulukları ise modern ve ötesi bir milli güvenlik sisteminin beklentileriyle örtüşen stratejik iletişim vasfını temsil etmektedir. Kuruluş, bir istihbari kurum olmamakla beraber, pozitif iletişim, kamu diplomasisi, dış propaganda ve siyasi istihbarat gibi ulusal güvenlik kapasitesini destekleyici çalışmaları yürütmektedir. Bu kitap sayesinde kuruluşun bu gibi çalışmaları bilimsel anlamda analize tabi tutulmuştur.