İndirim!

Turizm İşletmelerinde Bütçe – Selim Tartan

64,00

Kategoriler:

Açıklama

Kitabın ilk bölümü bütçe ile genel bilgiler bulunmaktadır. Bu bölümde turizm işletmelerinde bütçe tanımı, bütçeleme teknikleri, bütçenin yarar/zararları, bütçelemenin amaç ve aşamaları anlatılmaktadır.

Kitabın ikinci bölümünde bütçe sapmalarının tanımı ve bütçe sapmalarının sebepleri incelenmiştir.

Üçüncü bölümde bir otel vaka analizi olarak seçilmiş ve bu otel hakkında elde edilen bütçe verileri incelenerek yorumlanmıştır. Daha spesifik olarak, vaka analizi olarak seçilen GABİ HOTEL’in 2020 yılı planlanan ve gerçekleşen gelir tablosu, bilanço bütçeleri ve satış bütçeleri incelenerek yorumlanmıştır. Burada ortaya çıkan bütçe sapmalarının gerekçeleri belirlenmiştir.

Dördüncü bölümde turizm işletmeleri ile ilgili 400 anket çalışması yapılmıştır.

Bu kitap; turizm işletme yöneticilerinin bütçe konusuna daha fazla önem vermelerine, bütçe sürecine ilgi duyan kişilerin bütçe sürecinin işleyişini daha rahat bir şekilde anlamalarına ve tüm bütçe dersi alan öğrencilerin bütçeyi daha iyi kavramasına yardımcı olacaktır.