İndirim!

Türk Dili ve Edebiyatı Çalışmaları / Türkbilim Araştırmaları Dizisi 5 – Ezgi Sırtı

Orijinal fiyat: 322,00₺.Şu andaki fiyat: 257,60₺.

Kategoriler:

Açıklama

Türkbilim Araştırmaları Dizisinin beşinci kitabı olan bu sanaltay metin toplusunda, Türkolojiye hizmet vermiş ve Türk dilinin farklı alanlarına dair dikkatlerini ortaya koymuş araştırmacıların çalışmaları yer almaktadır.

Söz konusu on dört yazıda dilbiliminden söz varlığına, dil tarihinden kültür dünyasına, söz diziminden Türkoloji ekollerine uzanan bir kapsam ile okuyucuya seslenilmiştir.

Araştırmacılar ve kaleme aldıkları yazıların başlıkları şu şekildedir:
Türklerin Yaşam Tarzı ve Felsefelerinin Dile Yansıması (A. Akar)
Kadimgi türkiy asarlarda matn iki tilligi masalasi “Eski Türkçe Eserlerde Metin İki Dilliği Meselesi” (R. Alimuhamedov)
Dîwânu Lugâti’t-Türk’e Göre Arapçada Bulunmayan Türkçe Seslerin Nitelikleri ve Yazıda Gösterilme Biçimleri -Tâli Harfler- (A. Buran-G. Durukoğlu)
Türk Halk Hikâyeciliği Hakkında (İ. Çetin)
‘Karavaş’tan ‘Kadın’a Yardımcı Kadınlarla İlgili Söz Varlığı (K. Efe)
Linguistik Kalıcılık/Beka ve Tehlikedeki Türk Dilleri (S. Eker- S. Koca)
Müzik ve Mitoloji İlişkisi (G. Mirzaoğlu)
Tatar tělěněñ sintaksik tözělěş normaları hakında “Tatarcanın Sentaks Yapısının Normları ve Değişimi Hakkında” (G. Nebiullina)
Eski Türk vasikalari uslubi “Eski Türk Belgeleri Üslubu” (Q. Sådikov)
Türkolojide Bilimsel Eleştiri (E. Sırtı)
Yunus Emre’de Metaforik Olarak Sayılar -Bir, İki, Dört ve Katları- (F. Toprak)
Dizimsel Anlamdaşlık ve Çağdaş Türkiye Türkçesindeki Örnekleri (R. Ünal)
Türkiye Türkçesinin Estetik Yasaları (E. Yaman)
Kazan Tatar Fıkralarında Değer Aktarımı (G. Yılmaz)