İndirim!

Türk Dünyasında Dil, Edebiyat ve Kültür Yolunda – Şerife Yalçınkaya

Orijinal fiyat: 312,00₺.Şu andaki fiyat: 249,60₺.

Kategoriler:

Açıklama

Türk dili, Kuzey Buz Denizi’nden Basra Körfezi’ne, Kuzeydoğu Asya’dan Doğu Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafyada ve büyük bir nüfus tarafından konuşulan bir dildir. Bu yayılım aynı zamanda bir devamlılığı da beraberinde getirmiş ve Türkler bütün din, kültür ve coğrafya değişimlerine rağmen dillerini ve kimliklerini korumuşlardır. Dil yitimi, millî kültürün yitimidir. Bu anlamda Türk boyları dururken veya ilerlerken dil ve kültürlerini unutmamış geride bırakmamışlardır. Türk dilinin eldeki en eski yazılı edebî metinlerinden bugüne Türk kavimleri gittikleri ve vatan ettikleri her coğrafyada önemli dil ve kültür yadigarları bırakmışlardır.

Türkler boylar hâlinde ilerlerken her bir boya yolculuklarında başka diller, dinler, kültür etkileri eşlik etmiştir. Tarih boyunca Türkler askerî dehalarıyla öne çıkmış, devlet kurucu olmuşlardır. Tarih sahnesi, gücü ve etki alanıyla pek çok güçlü Türk devletine tanıklık etmiştir. Bu devletlerden bazıları yerlerini başka ulusların devletlerine terk ederken bazıları da küllerinden yeniden doğan mitolojik kaknus kuşu misali yerlerini yeni Türk devletlerine bırakmışlardır. Bu yüzden Türkbilim Yenisey’den Tuna’ya geniş bir coğrafyayı kapsamak durumundadır. Her boy kendi adıyla yaşasın, her devlet kendi adıyla, diliyle, kültürüyle var olsun dediğimiz bu çağda “Turan”, Türklerin büyük ülküsü “Kızıl Elma” ancak kültürel ilişkilerle mümkün olacaktır. Bunun için de Türkbilim çalışmaları siyasal, ekonomik ve kültürel ilişkilere yön vermek ve yol göstermek zorundadır.

Türk Dünyasında Dil, Kültür ve Edebiyat Yolunda başlıklı bu kitabımız işte bu ülkünün ürünüdür. 7 bölümden ve 16 yazıdan oluşan kitabımıza Macaristan’dan, Özbekistan’dan, Kanada’dan, Amerika’dan ve Türkiye’den 16 Türkbilimci yazı göndermiştir. Kitabımızın, Türkbilim çalışmalarına katkı yapması en büyük dileğimizdir.