İndirim!

Urduca Öğreniyorum – Dr. Mustafa Sarper Alap

54,40

Urdu dili, geçmişi Gazneli Mahmud döneminde kurulan Gazneliler Devleti’ne dayanan ve ismini Türkçe “ordu” manasından alan; başta Pakistan olmak üzere Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Mauritius, Afganistan’da konuşulan önemli bir dildir. Pakistan, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Türkiye, Katar, Güney Afrika, Mısır, İran, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa, Çin, Japonya, Afganistan, Azerbaycan ve Özbekistan’daki üniversitelerde Urdu Dili kürsüleri bulunmakta ve Urdu dili dersleri verilmektedir.

Urdu alfabesi, Hintçeden alınan ve çift okunan harflerle birlikte 53 harften oluşmaktadır. Urdu alfabesindeki harfler Arap alfabesinden alınmıştır, ayrıca bu harfler içerisinde Farsça ve Hintçe bazı harf özellikleri de yer almaktadır. Urdu dili içerisinde Arapça, Farsça, Türkçe, İngilizce ve Hintçe sözcükler yer almaktadır.

Kitabımız içerisinde Urduca alfabeler ve yazı alıştırmaları ile birlikte, Urduca sözcük çalışmaları, Urduca meyve isimleri, sebze isimleri, renkler, aylar, günler, mevsimler, saatler, ev eşyaları, aile bireyleri, insan tanıtımı, yer edatları, zıt sıfatlar, sayılar ve Urducada sıklıkla kullanılan fiiller yer almaktadır.

“Bir dili öğrenmek sadece yazıları okumayla olmaz. Dili öğrenmek için yabancı sözcükler, Türkçe anlamları ve resimlerle görsel olarak verilmelidir ki dil bu şekilde öğrenilir.”

Dr. Mustafa Sarper ALAP