Dede Korkut’uñ Üçüncü Elyazmasını İlk Kim Yayımladı?

Kategori : Genel - Etiketler : - Tarih : 04 Temmuz 2019

DEDE KORKUT’UÑ ÜÇÜNCÜ ELYAZMASINI İLK KİM YAYIMLADI?

Gökbey Uluç
Kutlu Yayınevi Géñel Yayın Sorumlusu

Günyüzüne çıkarak Türkbilime buşku (heyecan) getiren Dede Korkut’uñ üçüncü elyazması olan Türkmen Sahra örneğine (nüshasına) bu denli ilginiñ olmasını çok olumlu değerlendirmekteyiz. Ses getireceğini öñ görüyorduk ancak tartışmalarıñ böylesi devinim yaratacağını beklemiyorduk. Üzeri tutarınıñ (etiket fiyatınıñ) yüksek olduğundan yakınanlarıñ bir bétiğiñ değerini bét (sayfa) sayısına bağlamalarına da ne yazık ki tanıklık éttik. Eseriñ sıradan bir öykü, roman gibi piyasaya sürülmesini düşünenleriñ de ilk kéz günyüzüne çıkan bir yapıta değer biçilmesini kavramalarını umuyorduk. Birinci hamur kâğıda renkli baskınıñ yanı sıra ilk kéz kamuoyuna duyurulacak olan bu çalışmaya yalñızca iki bétik değeri koyduk. 70-75 TL gibi yuvarlatılmış bir sayı yérine elyazmasında Aras Irmağı’nıñ géçmesine gönderme yaparak, üstelik bizim de Iğdırlı olmamızdan dolayı simgesel değer taşısın diye Iğdır’ıñ plakası 76’yı üzeri tutar olarak uygun gördük. Yurt dışında basılacak olan bu çalışmanıñ ülkemizde yayınlanmasına sévinecek kişileriñ, ~70-80 $ (~400-500 TL) tutarına yapıtı ülkemize getirteceklerini göz öñüne almadan bize haksızlık yaptıklarına denk geldik. Bizden soñra yayın yapan Metin Ekici Bilge’niñ çalışması ile yétinecek kişiler 76 TL yérine 60 TL’yi daha uygun görebilirler ancak bu yéñi elyazması sıradan bir öykü olmadığından ilgilileriniñ bir biçimde iki yayını da alıp karşılaştırmaları, incelemeleri ve soñunda onu değerlendirerek savlarını (makalelerini) yazmaları kaçınılmazdır. Bu durumda İsveç’te bétiğini yayımlayacak olan Yusuf Azmun’uñ çalışmasını édinmek de kaçınılmaz olacaktı. Timur Kocaoğlu’nuñ aracılığıyla yayınevimizden çıkması bu çetinliği aradan kaldırmıştır. Böylece ülkemizdeki araştırmacılar hem Yusuf Azmun’uñ hem de Metin Ekici’niñ çalışmalarına kolaylıkla ve ucuz yolla erişme olanağı buldular. Üstelik yayınevi olarak ilk 100 siparişi véren okurlara Hasan Şahin Kızılcık’ıñ “Özleştirme Kılavuzu – Türkçede Özleştirmeciliğiñ Ana Çizgileri” bétiğinden armağan ettik. Yine yayınevi olarak, sayı sınırı gözetmeksizin yüksek lisans ve doktora dahil olmak üzere öğrenci bélgesini gönderen okurlara 25 TL géri ödeme yaptık, yapmaktayız.

Şu aşamadan sonra iki ayrı yayınıñ değerlendirilmesi başlamıştır. Bu yüzden birbirinden bağımsız olarak çalışmalarını görmeden iki ayrı yayın yapan Yusuf Azmun ile Metin Ekici’niñ çalışmaları üçüncü bir yayının daha çıkacağını öğrendiğimiz şu günlerde yüksek değerlidir. Şu aşamada kimse kimseniñ çalışmasını görmediğinden bağımsızdır, özgündür. Değeri de buradadır. Yayınlama süreci bittiğine göre şimdi bilgeleriñ karşılaştırma savlarını yazma süreci başlamıştır, diyebiliriz.

Tartışmalardan biri de ilk yayımı kimiñ yaptığı üzerinedir. Bu koñuda Timur Kocaoğlu kendi açısından ayrıntılı olarak bilgilendirme yapmıştır. Bizim de yayınevi olarak süreci añlatmamız uygun olacaktır. Adım adım üçüncü elyazmasınıñ yayınlanması şöyle olmuştur:

1) 21.05.2019 günayında (tarihinde) Timur Kocaoğlu beni aradı: “Dede Korkut’uñ yéñi bir elyazması bulundu, haberiñ var mı?” diye sordu. “Evet, Metin Ekici Bilge’niñ duyurduğu boyu işittim.” diye yanıt vérdim. Timur Bilge buşku ile sözünü sürdürdü: “Sana bomba étkisi yapacak bir haber véreyim. Dede Korkut’un bir déğil, iki yéñi boyu bulundu. Yusuf Azmun Bilge çalışmayı bitirmiş.” Bu sıra dayanamayıp araya girdim: “Bu bomba déğil, yanardağ étkisi yaratır.”. Timur Bilge sürdürdü: “Yusuf Azmun, İsveç’te çalışmayı yayımlayacakmış. Orada bir Türkmen arka çıkmış (sponsor olmuş) bétiği yayımlayacakmış. Ben kendisini ikna éttim, Türkiye’de yayımlarsak daha uygun olur, dédim. Şimdi bunu nasıl yapalım?”. Usuma ilk geleni söyledim: “Bunu dérneğimiziñ yayını olarak yayınevinden çıkaralım. Tüm maliyeti yayınevimiz karşılar.”. Timur Bilge olumlu buldu. Soñrasında géñel koñuşmalarımız sürdü. Böylece bu ündek (telefon) görüşmesiniñ soñucunda Yusuf Azmun Bilge’niñ yétki vérdiği Timur Kocaoğlu ile Türk Dili Dérneğiniñ dilbilim dizisi içinde yayınevimizce yayınlacak. (Usumda kaldığınca koñuşmalar böyle oldu.)

2) 23.05.2019 günayında Timur Bilge’m ulatıma (e-mail’ime) elyazmasınıñ özgün PDF’si ile Yusuf Azmun Bilge’niñ çalışmalarını iletti. O géce büyük bir buşku ile tüm metni okudum. Salur Kazan’ıñ gérçek adınıñ Deli Dönmez olduğunu öğrenen ilk kişilerden biri olmanıñ onurunu yaşadığımı kıvançla bélirtebilirim. Kardeşim Cafer ile bir ara özgün metni okumaya da çalıştık. “Dede Korkut’uñ adınıñ géçtiği yéri bulduğumuzda epey sévindik. Öyküleri iyice sindirdikten, metni de okuyarak içeriğe iye (sahip) olduktan soñra üzerinde néler yapabileceğimizi düşündük. Bu yéñi boylarıñ (öyküleriñ) çizilmesi güzel olurdu. Peki, kim çizecekti? Tanıdığımız bedizcileri (ressamları) gözümüzüñ öñüne getirdik. Ocak ayında yayımladığımız “Kamların Gecesi” adlı romanıñ yazarı Şenol Soydan, Türk savaşçılarını ve kamlarını da yine kendisi çizmişti. Salur Kazan’ı çizmeyi sévinçle karşılayacaktır, diye düşündük. Ündeğimi (telefonumu) alarak Şenol Soydan’ı aradım. Durumu açıkladığımda büyük bir mutluluk duyarak ilk çizimi kendisiniñ yapacağından dolayı kıvanç duyduğunu bildirdi. Bu sıra benim özel bir ötünmem (ricam) oldu: “Dede Korkut’u çizecek olursanız ne olursunuz kendisinden géçmiş bir derviş gibi çizmeyiniz.” dedim.

3) Yusuf Azmun Bilge ile Skype aracılığıyla görüşmeye başladık. Kendisiniñ ilerlemiş yaşına karşın yaşam sévincini karşısındakine ileten ses tonu, erkli (enerjili) yapısı olumlu bir izlenim vérdi. Uzun uzadıya koñuyla ilgili görüştük. Bétiğiñ ülkemizde yayımlanması için sözleşmeye kol çekmemiz gérektiğini ileterek gérekli bilgileri aldık. Sözleşmeyi kendisine ulatı olarak gönderdik. Kendisi de çıktılarını alarak kol çekip (imzalayıp) posta yolu ile yayınevimize gönderdi. Böylece 27 Mayıs 2019 günlü 389 sayılı sözleşme ile üçüncü elyazması hukuken yayınevimize vérilmiş oldu.

4) Bétiğiñ adı üzerinde epey tartışma oldu. Biz, Cafer ile kendi aramızda birtakım adlar düşündük. Yusuf Bilge, çok kısa bir ad seçmişti: Türkmen Kitabı (Kitab-ı Türkmen). Yayıncı olarak bunuñ çarpıcı bir ad olmadığı konusunda keskin düşüncelerimiz vardı. Soñuçta bu yéñi bir nüshaydı ve Vatikan, Dresten gibi adları olmalıydı. İran’da bulunduğuna göre İran Nüshası mı dénecekti? Güney Azerbaycan Nüshası usumuzdan géçti, hatta doğrudan Azerbaycan Nüshası diyelim. Bu kez Kuzey Azerbaycan ile karışma durumu çıkabilirdi. Öyle ise Tebriz Nüshası diye adını koyalım, dédik. Cafer ile yaptığımız bu koñuşmaları Timur Bilge’ye aktardım. Ad vérilmesi koñusunda bizimle oydaş (hemfikir) idi. Soñraki gün (Amerika’daki imin [saat] farkından dolayı) Yusuf Bilge’ye de ulaşarak bu koñuyu ilettim. Tebriz’de bulunmadığı için uygun olmayacağını söyledi. Türkmen Sahra adından söz etti. İlerleyen günlerde şu adı sunduk: “Dede Korkut Kitabınıñ 3. Nüshası: Türkmen Sahra (Günyüzüne Çıkan 2 Yéñi Destan: 13. ve 14. Hikaye)”. Yusuf Azmun, Timur Kocaoğlu ve Osman Fikri Sertkaya’dan oluşan kurul, ilerleyen günlerde şu ad üzerinde kesin yargıya vardılar: “Dede Korkut’un Üçüncü Elyazması – Soylamalar ve İki Yeni Boy ile Türkmen Sahra Nüshası”.

5) 31.05.2019 günayında Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünden yapmış olduğumuz başvuru sonucu olarak 978-605-7680-06-8 sayısı ile ISBN ataması yapıldı.

6) 01.06.2019 günayında Şenol Soydan çizimleri gönderdi. Cafer de iki ayrı kapak tasarladı. Tasarımları bilgelerimize ilettik. Bayramıñ ikinci günü nişanlım Burcu ile Timur Bilge’miziñ Sarıyér’deki evine gittik. Hem okuntumuzu (davetiyetimizi) vérmeye hem bayram kutlamaya hem de Dede Korkut üzerine çalışmaya vardık. Çıktılar üzerine çalışmalarımızı değerlendirdik. Kapak koñusunda néler yapılacağı üzerinde koñuştuk. Günüñ soñunda Timur Bilge’miz baskıya girecek metni bana teslim étti.

7) 08.06.2019 günayında Burcu ile Levent’teki Osman Fikri Sertkaya Bilge’miziñ evine uğradık. Bayram tatilinde yurt dışında olduğundan kendisine uğrayamadık. Böylece hem okuntumuzu vérdik hem de bétik üzerine néler yapılacağını koñuştuk.

8) 08.06.2019 günayında Türk Dili Dérneği bétiğiñ kendi yayını olarak çıkması için 128 sayılı yargıya kol çekti. Böylece bu yéñi yazma dérneğiñ 5. yayını oldu.

9) 10.06.2019 günayında görsel tasarımlar ve baskıya girecek dizgi çalışması soñlandı, bilgelerimiziñ basım onayı alındı. Dede Korkut’uñ üçüncü elyazmasınıñ ertesi gün duyurulacağı koñusunda uzlaşıldı. Géce olduğunda birden Atatürk’üñ unutulmaz sözü usuma geldi. Cafer’e dönüp şunu dédim: “Yarın Dede Korkut’uñ üçüncü elyazmasını duyuracağız!”.

10) 11.06.2019 günayında Timur Bilge’miziñ duyuruyu yapacağını anı buşku ile bekledik. Timur Bilge de kendi Facebook hesabından izleyicilerine ipuçları vérip buşkuyu arttırıyordu. Öğlene doğru ise beklenen açıklamayı yaparak kamuoyuna üçüncü elyazmasınıñ yayımlandığını duyurdu. Tasarladığımız görseller, soñ günleriñ gözde sözü ile yazacak olursak, “servis edildi”. Osman Fikri Sertkaya yayın ile ilgili uzun bir değerlendirmede bulundu. Bu yazı birçok yérde olduğu gibi yayınlandı, paylaşıldı.

11) 11 Haziran 2019 günayında yayınevimiz Dede Korkut’uñ üçüncü elyazmasını ilk kéz basılı olarak yayımladı. İki adet olarak baskısını gérçekleştirdiğimiz bétiğiñ görsellerini de Facebook üzerinden paylaştık.

12) Baskınıñ yapıldığını işitenleriñ bétiği édinme géreksinimlerini géri çevirmemek için dünyada ve ülkemizde birçok yayıncınıñ yaptığı gibi öñ sipariş toplamaya başladık. İlerleyen günlerde bu koñunuñ ülkemizde kavranmadığını, kimileriniñ ise ilk kéz karşılaştığını gördük. Öyle ki bu uygulama ile ilk kéz karşılaştığı için sinirlenen ve yérginiñ düzeyini sövgüye ulaştırarak herkesi şaşırtan açıklamalar yapan bilgelere bile denk gelindi. Siparişler düzeneğimiz (sistemimiz) üzerinde alınarak birikecek biz de seri üretim soñu gönderecek idik. Bu yüzden 30 Haziran gününü yérliğimiz (web sitemiz) üzerinden duyurduk. Çünkü elyazması 11 Haziran’da yayımlandı. Bu yüzden iki ayağımızı bir pabuca sokmadan çalışmaya koyulduk. Ne yazık ki kimileri bizim 30 Haziran’da baskı yapacağımızı sanmış. Oysa “30 Haziran’da kargoya véreceğiz.” sözü, baskınıñ daha öñce biteceğine, o gün de siparişlerin paketlenip gidecek yérlere adres bilgileriniñ yazılacağı, ilgili kargo kurumuna teslim édileceği bilgisini vérir. Kimileri de “sipariş üzerine” baskı yapacağımızı birkaç yérde dile getirmiş.

13) Şu soruları sormaktayız: Bir adet basmak ile biñ adet basmak arasında bir ayrım var mıdır? Birinde az üretim, öbüründe seri işlemlerle yapılan çok üretim vardır. Bir bétiğiñ baskısınıñ yapıldığına kanaat getirmek için bélirlenmiş bir üretim sayısı var mıdır? İki kişiye ulaşıp üçüncüye ulaşmayınca üretim sayılmaz mı? Varsayalım ki on biñ kişilik bir istek var ve biñ adetlik bir üretim yapıldı. Bu durumda eline bétik géçmeyenler baskısı yapılmadı mı diyecek?

14) 11.06.2019 günayında Bilim Dili Dérneği üçüncü elyazmasının yayımlanmasıyla ilgili bir yazı yayınladı.[1]

15) Basımını yaptığımız bétiklerden birini Osman Fikri Sertkaya’ya kargo ile gönderdim. Ertesi gün öğlene doğru ündeğim çaldı. Sertkaya Bilge, neşeli biçimde: “Tebrikleri kabul édebilirsin, kitap harika olmuş.” dédi. Arkadan Ayşegül Bilge’niñ “Harika, harika!” diye seslenişi de kulaklarımda çınlıyor. Böylece 11 Haziran günü iki adet baskısını yaparak ürettiğimiz üçüncü elyazmasınıñ dizgisini, seri üretime géçilmesi için basımevindeki Talha Kuruca’ya gönderdim. 13 Haziran günü 1000 adet basılmak üzere makinede işlemlere başlandı.

16) Seri üretim için benim özel olarak yapmam géreken bir işlem bulunmamaktadır. Gérisi Talha Usta’nıñ işidir. Bu yüzden ben de özel yaşantıma géri döndüm. Ayıñ 16’sında Burcu ile nikahlandık. Soñrasında balayı tatiline gittik. Bu süre içinde üretim işlemleri sürdü. İstanbul’da bulunsam bile üretim aşamasında yapabileceğim bir neñ (şéy) bulunmadığından benim balayı tatiline çıkmamıñ bétiğiñ çıkış sürecine hiçbir étkisi yoktur. Soñuçta yayınevinde yalñızca ben çalışmıyorum. Bu yüzden bunu hiçbir biçimde öñe sürmedim. Ayıñ 23’ünde İstanbul séçimleriniñ yinelendiği gün döndük.

17) 17.06.2019 günayında Karar çavlığı (gazetesi) elyazmasının yayımlanmasıyla ilgili bir çav duyurdu.[2]

18) 24.06.2019 günayında Osman Fikri Sertkaya’nıñ, JOTS dergisinde bétiği tanıtıcı bir yazısı yayımlandı.[3]

19) 24.06.2019 günayında Talha Usta’yı arayarak baskı işlemleriniñ durumunu sordum. İç baskılarıñ bittiğini, şu an kapaklarıñ basıldığını, soñra da ciltlemeye géçileceğini iletti.

20) 25.06.2019 günayında imin 17.30 sularında Talha Usta aradı. Tüm baskı işlemleriniñ bittiğini, gelip tüm bétikleri alabileceğimizi söyledi. Ben de bétikleriñ taşınması için taşımacı (nakliyeci) Nurettin Bey’i aradım. Nurettin Bey, yoğun olduğunu ancak sabahleyin erkenden getireceğini söyledi. Ben de yarın için beklediğimizi kendisine söyledim.

21) 26.06.2019 günayında imin 10.30 sularında Nurettin Bey, Dede Korkut’uñ da içinde olduğu bizim béş ayrı bétiğimizi yayınevine getirdi. İndirme yapılıp bétikler yérine yérleştirildikten soñra öñ siparişte bulunanlarıñ kargo adresleri bir bir yapışkanlı kâğıtlara yazılmaya başlandı. Öğle arasından yaklaşık yarım imin (saat) soñra 13.30 sularında kendisiyle ilk kez o gün tanıştığımız Dilek Özmen Hanım yayınevimize geldi. Dede Korkut’uñ Üçüncü Elyazması’ndan 2 adet satın aldı. Kendisi bu bétiği doğrudan satın alan ilk kişidir. Ertesi gün yapılacak olan kongrede Timur Bilge’den imza almak için hem Sévgi Sözleri’nden hem de Dede Korkut’un yéñi elyazmasından édinmek istediğini bélirterek alış vérişini yaptı. Yaklaşık iki imin soñra Ötüken Neşriyat’ıñ Metin Ekici Bilge’niñ çalışmasını çıkardığını duyurduğu yazı hakkında Sertkaya Bilge beni aradı. Duyuruda bilgisayar görseli bir çalışma ile yapıtıñ çıktığı bildirilmişti. Yanlış añlaşılmalarıñ öñüne géçmek adına biz de baskısı bitmiş bétikleriñ üst üste yığılmış paketleri üzerinde bir paketi yırtıp açarak fotoğrafını çekip paylaştık. Ötüken’iñ bilgisayar görseli ile yaptığı duyuruyu biz 11 Haziran’da bétiğiñ/kitabıñ kendi görüntüsü ile yapmıştık. Üstelik onlarıñ çıkış yaptığını duyurduğu gün biz kargo hazırlıkları içinde idik ve daha da önemlisi canlı satış yapmıştık.

22) Yine ayıñ 26’sında Kitapyurdu başta olmak üzere birçok sanal bétikevi doğrudan satışa başladı. Ötüken Neşriyat için buralarda satış başlangıcı 27 Haziran’dır. Bu gibi betikevlerine tanıtım belleteni göndererek öñceden kayıt yaptırılabilir, bu olanaklıdır ancak kendilerinde ilgili bétik olmasa ve bir okur da sipariş vérirse çoğu kéz aynı gün “tedarik édilememektedir” sözü ile siparişi iptal étmekte, alıcıya akçasını (parasını) géri vérmektedirler. Bu yüzden bétik çıktıktan ve kendilerine ulaştıktan soñra satışa açtırmak işleriñ yolunda gitmesini sağlar. Bundan dolayı da bizim için ayıñ 26’sı, Ötüken için ayıñ 27’si çıkış tarihi olarak bétikevlerinde görünmektedir.

23) 27.06.2019 günayında Yıldız Teknik Üniversitesinde düzenlenen V. Uluslararası Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresinde idik. Orada tanıtım sergelleriniñ (masalarınıñ) yanında bir sergel de bize ayırdılar. Biz de Burcu ile birlikte üçüncü elyazmasını serdik, okuyucularıñ ilgisine sunduk. Étkinliğiñ çokluortam sorumluları Timur Bilge ile söyleşi çektiler. Kendisi bu elyazmasınıñ yayımlanma sürecinden söz étti.[4] Soñrasında bildirisini sunmak için kürsüye çıktı. Bildiriniñ başında elyazmasınıñ çıkışından kısa bir özet vérdi.[5] İlgili söyleşi ve sunumla ilgili görütler (video görüntüleri) Kutlu Yayıneviniñ YouTube hesabında bulunmaktadır.

24) 28-29.06.2019 günayında gönderilen bétikler ulaklar (kuryeler) yoluluyla okuyuculara ulaşmaya başladı. Toplumsal ağları (sosyal medyayı) kullananlar aldıkları bétikler ile paylaşımlar yapmaya başladılar.

Bu Bir Yarış Mıydı?

Bétiğiñ çıkışını yarış olarak görenleriñ sayısı epeyce çoktur. Öyle ki uzun uzun yazılmış yazılara da denk geldik. Biz, yayınevi olarak böylesi bir yarışta bulunmadığımızı açıkça bildiririz. Çünkü yarış için koşullar sağlanmamaktadır. Öñcelikle yarış olması için yarışçılarıñ başlangıçta aynı yérde bulunmaları, aynı öy (zaman) diliminde yér alarak birlikte başlamaları gérekir. Böylece ilk bitiren de yarışı kazanır. Oysa Metin Ekici Bilge’niñ Nisan 2019’da duyurduğu metni yéñi okumaya başladığını kendi açıklamalarından añlıyoruz. Elyazmasınıñ birincil iyesi (sahibi) Veli Muhammed Hoca ise çalışmayı Aralık 2018’te vérdiğini söylüyor.[6] Yusuf Azmun Bilge’miziñ Aralık 2018’de édindiği yazı ile Nisan 2019’da[7] eline géçen belgeyi duyuran Metin Ekici Bilge’niñ öy dilimleri örtüşmemektedir. Bu da bu işiñ bir yarış olmadığınıñ eñ büyük kanıtıdır. Yusuf Azmun’uñ mayıs ayında yayımlanacak içeriğiniñ anık (hazır) olduğu günlerde eylül ayına duyuru yapan Metin Ekici de bir yarış içinde déğildi. Şahruz Ak Atabay ise kendi çalışması için bir gün bildirmemişti. Bu durumda usumuza şöyle bir soru gelmektedir: Bizim 11 Haziran’daki duyurumuz süreci kısaltmış mıdır?

İlk Yayımlanması Öñemli midir?

Orhun yazıtlarınıñ çözümlenmesiyle ilgili olarak bugün ilk usa gelen V. Thomsen’dir. Oysa ilk çalışmayı yayımlayan Radlof idi. Bu yüzden kimiñ ilk yayımladığı öñemli déğildir. Yayınevimiz için öñemli olan bundan soñraki süreçte yazılacak olanlardır. Araştırmacılarıñ incelemelerinden çıkacak yazıları okumak için eñ az Yusuf Azmun Bilge’miz denli buşkuluyuz. Üstelik ikinci, üçüncü[8] bir yayınıñ daha çıkmasıyla yapılacak karşılaştırma yazıları ile Türkbilim daha da buşku içinde bulunacaktır. Bu da hangi yayınıñ daha değerli olduğunu bélirleyecek, ilerleyen yıllarda yéñi bir kaynak, yéñi bir pıñar olarak öñe çıkaracak, öbürlerini öteleyecektir.

İlk Yayımlar

Türkbilimde uzun süre soñra büyük bir buşku yaratan ve art arda yayınlarıñ çıkmasına olanak sağlayan üçüncü elyazması için çıkan ilk üç yayın şunlardır:

1) Yusuf Azmun – Dede Korkut’un Üçüncü Elyazması (Soylamalar ve İki Yeni Boy İle Türkmen Sahra Nüshası), [Metin, Çeviri, Sözlükçe, Tıpkıbasım]. Kutlu Yayınevi – 11 Haziran 2019

2) Metin Ekici – Dede Korkut Kitabı Türkistan/Türkmen Sahra Nüshası Soylamalar ve 13. Boy: Salur Kazan’ın Yedi Başlı Ejderhayı Öldürmesi. Ötüken Neşriyat – 26 Haziran 2019

3) Nasir Haze Şahgölü (SHAHGOLI, Nasser Khaze), Veliyullah Yakubi (Valiollah YAGHOOBI), Şahruz Ak Atabay (Shahrouz AGHATABAI), Sara Behzat (Sara BEHZAD) – Dede Korkut Kitabı’nın Günbet Yazması [İnceleme, Metin, Dizin, Tıpkı Basım]. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, C: 16, Sayı: 2, Bét: 147-379. DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.2.11 – 1 Temmuz 2019

Sonuç olarak Türk dili, Türk ulusu kazanmıştır.

11 Haziran 2019’da baskısı yapılan Dede Korkut’uñ Üçüncü Elyazması.

 

11 Haziran 2019’da enso kâğıt üzerine baskısı yapılarak duyuruda paylaşılan görsel.

 

25 Haziran 2019’da 1. hamur kâğıt üzerine baskısı yapılan elyazması.

 

İçindekiler bétinde (sayfasında) vérilen tüm bét sayıları ikinci baskı ile birebirdir.

 

11 Haziran 2019’da enso kâğıt üzerine baskısı yapılarak duyuruda paylaşılan görsel.

 

25 Haziran 2019’da 1. hamur kâğıt üzerine baskısı yapılan elyazması.

 

Az adetli baskı ile çok adetli baskı arasındaki bu karşılaştırmalardan da görüldüğü üzere metinler birebir aynıdır.

Dipçe:                    
[1] https://bilimdili.com/kitap/dede-korkutun-ucuncu-elyazmasi-soylamalar-ve-iki-yeni-boy-ile-turkmen-sahra-nushasi-yayimlandi/

[2] https://www.karar.com/hayat-haberleri/dede-korkutun-ucuncu-elyazmasi-turkmen-sahra-nushasi-yayimlandi-1242720

[3] AZMUN, Y. Dede Korkut’un Üçüncü Elyazması, Yeni Soylamalar ve Boylar (Hikâyeler) ile Türkmen Sahra Nüshası, Giriş-Metin-Çeviri-Sözlük-Tıpkıbasım, Kutlu Yayınevi, İstanbul, 2019 / Sayfalar: 637-646. Osman Fikri Sertkaya

[4] https://www.youtube.com/watch?v=rJn_vt5XLBw

[5] https://www.youtube.com/watch?v=-1z9WJySDVA

[6] https://www.karar.com/hayat-haberleri/dede-korkuta-bu-polemigi-anlatamayiz-1258903

[7] http://www.bayburtpostasi.com.tr/egitim/prof-ekici-dede-korkut-un-13-destani-elimizde-inceliyoruz-h18178.html

[8] Bu yazıyı yazmaya başladığımda üçüncü bir yayınıñ çıkacağını öğrenmiş olduğum için giriş bölümünde bundan söz éttim. Ne yazık ki toplumsal ağlarda yaşanan istenmeyen yazışmalardan dolayı oracıkta yayınlamadım. Sularıñ biraz olsun durulduğu şu günlerde üçüncü yayınıñ da çıkışı duyurulunca bu yazımıñ soñ bölümlerde yér ayırdım.

[9] Facebook’taki bu paylaşımımızda saat 06.32’yi göstermektedir. Belirtmek isteriz ki bu durum sistemsel bir saat farkından kaynaklanmaktadır; çünkü bizim paylaşım yaptığımız saat 16.32’dir.

Yorumlar (2)
 • 09 Temmuz 2019 tarihinde Kutlu Yayınevi (Yazar) tarafından

  Sema Hanım, yazar adlarındaki sıralama düzenlenmiştir. İlgiñiz için sağ oluñuz.

 • 06 Temmuz 2019 tarihinde F. Sema Barutcu Özönder tarafından

  Sn. Gökbey Uluç
  Kutlu Yayınevi Genel Yayın Sorumlusu

  Sayın Yönetmen,
  Yayınevinizin https://kutluyayinevi.com/dede-korkutun-ucuncu-elyazmasini-ilk-kim-yayimladi/ sayfasında, editörlüğünü yaptığım Modern Türklük Araştırmaları Dergisi’nin son yayımlanan sayısındaki yazılardan birine yazar ve yazı adları bakımından yanlış bilgilerle yer vermiş olduğunuzu tespit etmiş bulunuyorum.

  Sayfanızdaki yanlış künye:
  Şahruz Ak Atabay, Nasser Haze Şahkulu, Veliullah Yakubi, Sara Behzat – Dede Korkut Kitabı’nın Günbet Yazması [İnceleme, Metin, Dizin, Tıpkı Basım]. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, C: 16, Sayı: 2, Bét: 147-379. – 1 Temmuz 2019

  Sayfanızda yer alması gereken doğru künye:
  SHAHGOLI, Nasser Khaze, Valiollah YAGHOOBI, Shahrouz AGHATABAI, Sara BEHZAD (2019) Dede Korkut Kitabı’nın Günbet Yazması: İnceleme, Metin, Dizin ve Tıpkıbasım. Modern Türklük Araştırmaları Dergisi, 16(2):147-379; DOI: 10.1501/MTAD.16.2019.2.11

  Bir yayıncı olarak düzeltme talebimi anlayacağınızı varsayıyor, gerekli düzeltmeyi en kısa sürede yapmanızı rica ediyorum.

  Saygılarımla,

  F. Sema Barutcu ÖZÖNDER, Prof.Dr.
  MTAD Editörü

 • Yorum Yaz
  Ad Soyad :
  E-mail :
  Yorum :

  778

   

  YAZARLARIMIZIN GÖRÜŞLERİ

  ORTAKLAŞA KİTAP ÇIKARABİLİRİZ!

  BİZİMLE ÇALIŞMAK İÇİN BİRKAÇ NEDEN

  2012'den bugüne hayallerinizi gerçekleştirirken yanınızdayız.
  Kutlu Yayınevi | Göksel sözcükleriñ yayıncısı